Breaking news Tijdelijke noodmaatregel voor ondernemers

Minister Koolmees heeft laten weten dat de subsidieaanvraag vanaf 6 april 2020 kan worden ingediend.
De hoogte van het bedrag van subsidieverlening is de uitkomst van het volgende:

A keer B keer 3 keer 1.3 keer 0.9.

A= het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling
B= de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan 9.538 euro.

De subsidie ziet op een verlies aan omzet over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020.

Voorziet u een omzetdaling over de komende maanden? Neem contact op met mr. Niels Hoogeveen van Haarsma Advocaten of mr. Jeroen de Boer. Zij kunnen u van dienst zijn.

0884227777 of paterswolde@haarsma-advocaten.nl

Van werktijdverkorting naar noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting door werkgevers. Derhalve is deze regeling ingetrokken en kan er geen beroep meer op worden gedaan.

Het kabinet wil werkgevers thans financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen vandaar dat er een nieuwe regeling van toepassing is welke het mogelijk maakt dat er een tegemoetkoming in de loonkosten komt.

Hoe ziet dit eruit?

 1. Werkgevers kunnen zeer binnenkort- de datum wordt nog bekendgemaakt- een aanvraag indienen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten te verkrijgen vanwege terugvallende omzet.
 2. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking.
 3. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet; bij 100 % bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij 50% bedraagt deze 45%, bij 25% bedraagt deze 22.5%.
 4. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot van 80% verstrekken van de verwachte tegemoetkoming. Dit wordt achteraf gecorrigeerd.
 5. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang is een accountantsverklaring vereist.
 6. De regeling is ook van toepassing voor loonkosten ziende op een oproepmedewerker of uitzendkracht.

Naar verwachting zal de datum waarop men kan aanvragen spoedig bekend worden gemaakt. Wij zullen u hierover nader informeren.

Voor vragen kunt u direct contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar op 0884227777.

Onze proactieve en persoonlijke benadering maakt het verschil

ludithsilke
U hebt een juridisch probleem en wilt een oplossing. Haarsma advocaten bekijkt uw dossier actief en anticiperend op wat komen gaat. Een afwachtende houding kennen de medewerkers van Haarsma niet. Ze zijn geselecteerd op doortastendheid en doorzettingsvermogen. Haarsma gaat door waar andere kantoren ophouden op een eerlijke en betrokken wijze. Alles om voor u een maximaal resultaat te behalen waarbij duurzaamheid vooropstaat. Daarnaast proberen wij met u mee te leven nu wij ons terdege realiseren dat een conflict een grote impact heeft op een mensenleven. Kortom; eerlijk, proactief, intelligent, en fier staan wij naast, voor en achter u.

Tarieven

Haarsma hanteert een uurtarief variërend tussen
195 euro ex kantoorkosten en btw tot 235 euro ex kantoorkosten en btw.

De variabele zit in het karakter van de zaak en de medewerker die de zaak behandelt. Voor incassozaken wordt een speciaal tarief gehanteerd.

Wanneer u onvoldoende inkomen geniet om ons te kunnen betalen vragen wij gefinancierde rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand heeft een website waarop inkomens en vermogensgrenzen aangegeven staan. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Spelregels voor cliënten en bezoekers van Haarsma Advocaten in het kader van Corona.

Spelregels voor cliënten en bezoekers van Haarsma Advocaten in het kader van Corona.

 

 1. Indien u verkouden bent of niet geheel fit verzoeken wij u vriendelijk doch dringend niet naar kantoor te komen maar telefonisch contact te zoeken met het secretariaat via nummer 088422777. Er wordt dan een bekeken wat verstandig is indachtig de situatie. Een afspraak kan desnoods telefonisch plaatsvinden zodat uw belangen optimaal behartigd worden of blijven.
 2. Indien u reeds een afspraak hebt en u bent verkouden of niet geheel fit verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact te zoeken met kantoor via nummer 0884227777 en de situatie te bespreken. Het kan zijn dat wordt besloten de afspraak telefonisch te doen plaatsvinden zodat uw dossier die aandacht krijgt die het verdient.
 3. Zittingen die gepland staan in uw dossier gaan zonder tegenbericht onzerzijds gewoon door. Indien u evenwel verkouden bent of anderszins niet fit zien wij graag dat u dat tijdig meldt aan uw behandelend advocaat via 088422777 of via paterswolde@haarsma-advocaten.nl omdat dit dan omgaand kenbaar kan worden gemaakt aan de behandelend Rechter. Deze zal alsdan waarschijnlijk beslissen dat de zitting niet doorgaat.
 4. Ons kantoor is gewoon geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Er zijn binnen kantoor maatregelen getroffen teneinde de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen in uw belang en in het belang van de medewerkers van Haarsma Advocaten. Fysiek contact wordt vermeden.
 5. De advocaten en juristen werken zoals te doen gebruikelijk vanuit de vestigingen Paterswolde en Amsterdam. Er is vooralsnog geen reden om thuis te werken. Mocht de situatie veranderen dan laten wij u dat tijdig weten.
 6. Uw belangen staan voor ons voorop zodat wij er alles aan doen deze maximaal te waarborgen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met kantoor via 088422777 of via paterswolde@haarsma-advocaten.nl

Fier!

Wij behartigen uw belangen gedreven maar vooral: eerlijk en oprecht. Een zuivere benadering staat bij ons voorop; met open vizier voor u het onderste uit de kan halen. We zijn trots dat onze handelwijze onze cliënten vaak een overwinning in een procedure brengt maar soms ook leidt tot constructief overleg met wederpartijen doordat we respect afdwingen in uw belang. Mr Haarsma is een groot liefhebber van Friese Paarden ondermeer vanwege hun eerlijkheid en harde werken; ze zijn oprecht en Fier! Qanter is een door Haarsma gefokte ruin - zoon van Jasper- die zichzelf een laat zien in bijgaand filmpje; zo strijden wij ook voor uw belang: gedreven en oprecht, sterk, krachtig, puur, eerlijk, voorwaarts, trouw en rechtvaardig. Een goede mix van koelbloedig, warm en sensitief.
 

Gratis spreekuur

Haarsma houdt iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur gratis spreekuur. U bent alsdan van harte welkom op ons kantoor te Paterswolde waar onze advocaten u onder het genot van een kopje koffie graag van dienst willen zijn.

Haarsma Advocaten


Hoofdvestiging Paterswolde
Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047

Nevenvestiging Amsterdam
Arena Boulevard 65-71
1101 DL Amsterdam
Kvk nr. 02070047

tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam