Opvolgende beschikking van de Hoge Raad inzake het bewijsrecht

Na Mediant en Decor heeft de Hoge Raad zich op 29 juni 2018 in een zaak waarin mr. Haarsma de werknemer bijstaat uitgelaten over de vraag of het Hof Arnhem Leeuwarden een namens de werknemer gedaan gemotiveerd (tegen) bewijsaanbod mocht passeren. Werkgeefster heeft ontbinding verzocht op de d grond en ook op de g grond evenwel werkneemster heeft gemotiveerd en onderbouwd middels vele verklaringen van personen met wie zij direct heeft samengewerkt gesteld dat er met haar prima valt samen te werken. Het Hof heeft niemand toegelaten bewijs bij te brengen van ingenomen stellingen en de beschikking van de kantonrechter bekrachtigd. De Hoge Raad meent dat het Hof het bewijsaanbod van werkneemster niet had mogen passeren en vernietigt de uitspraak van Arnhem Leeuwarden en verwijst naar het Hof ’s Hertogenbosch.

Haarsma Advocaten


Hoofdvestiging Paterswolde
Hoofdweg 288
9765 CN Paterswolde
Kvk nr. 02070047

Nevenvestiging Amsterdam
Arena Boulevard 65-71
1101 DL Amsterdam
Kvk nr. 02070047

tel. 088 4227777
fax. 088 4227722

Postadres
Postbus 36
9765 ZG Eelde


Route en Contact

Paterswolde

Amsterdam